A A A

Strona główna

 

 

WITAMY

na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej im. księdza Walentego Barczewskiego

w Spręcowie.

 

 

Dyrektor szkoły


Pani MAGDALENA WRZOSEK


przyjmuje rodziców w sprawie uczniów:

w środy w godz.: 8.30 - 9.30,

w piątki w godz.: 13.30 - 14.00.

 

 

REKRUTACJA

 

Podręczniki 2016/2017

 

Wyprawka szkolna 2015/2016

 

BIP SZKOŁY

 

 

 

 

Szkoła funkcjonuje w godz.: 7.00 - 16.00

 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.55

 

Sekretariat szkoły jest  czynny w godz: 7.30 - 15.30.

Sekretarz szkoły: Martyna Zembrzuska

Uczniowie pracują w nowoczesnym budynku wyposażonym w 8 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę, świetlicę, stołówkę i salę gimnastyczną. Na zewnątrz budynku mają do dyspozycji nowy plac zabaw, boisko do piłki nożnej i siatkówki.

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia biblioteczne, teatralne, taneczne, muzyczne i sportowe.

 

W godz. 11.00 - 12.00  szkolna stołówka wydaje obiady. Cena pełnego, dwudaniowego obiadu wynosi: 5,20zł.

 

Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę  w  godz.:  7.00 - 16.00


.................................................................

Pracownicy obsługi:

Elżbieta Palmowska, Maria Kuczyńska, Maria Murzyn

.................................................................

Obwód szkoły: Spręcowo, Sętal, Nowe Włóki, Rozgity, Plutki

Organ prowadzący: Samorząd Gminy Dywity

Organ sprawujący nadzór: Kuratorium Oświaty w Olsztynie