A A A

„Sportowe Spręcowo”


W ramach realizujemy następujące zadania:


- zajęcia  lekkoatletyczne dla dzeci starszych;

- zajęcia piłki nożnej dla dzieci młodszych.

 

Imprezy towarzyszące.

 

„ Mikołajkowy międzyszkolny turniej piłki siatkowej - Sitkarski Mixt”


W turnieju biorą udział 4 drużyny uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dywity. Drużyny biorące udział w turnieju grają w mieszancyh skłądach tj. dwoje dziewcząt oraz dwójka chłopców. Turniej rozgruywany jest w systemie "każdy z kazdym" do dwóch wygranych setów.

Każda drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar oraz dyplom.

Sędziowanie poprowadzi sędzia w ramach wolontariatu.

 

„Szkolne Zawody w Wielobojach Lekkoatletycznych”


W zawodach biorą wszyscy uczniowie z klas IV – VII.  Zawody są podsumowanie zajęć z lekkiej atletyki. Każdy uczeń bierze udział w trzech konkurencjach lekkoatletycznych /bieg, skok  i  rzut/.

Najlepsza trójka dziewcząt i chłopców otrzymuje pamiątkowe, zaś wszyscy pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Zawody odbywają się na stadionie w Dywitach. Dzięki temu uczniowie mają możliwość sportowej rywalizacji na profesjonalnym obiekcie lekkoatletycznym.

 

Projekt ma na celu:


a) Rozbudzanie zainteresowań i pasji u dzieci i młodych ludzi – odkrywanie talentów.

b) Zainicjowanie i kontynuacja możliwości pożytecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

c) Wzrost wiary we własne siły i możliwości wśród uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

d) Integracja mieszkańców wsi oraz uczniów szkól podstawowych – zmotywowanie do wspólnych inicjatyw.

e) Promocja gminy Dywity.

 

Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego - UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI  I TURYSTYKI przez Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Spręcowie.