A A A

„Czyste środowisko to nasza przyszłość”

 

„ Czyste środowisko to nasza przyszłość” to temat projektu realizowanego w klasie II.

W ramach tego przedsięwzięcia robiliśmy szereg działań, takich jak:

- uczestniczyliśmy w akcji „sprzątanie świata” - porządki w najbliższej okolicy,

- wykonaliśmy plakaty przedstawiające podejmowaną tematykę,

- poznaliśmy terminy ekologiczne i nowe pojęcia,

- stworzyliśmy własną „oczyszczalnię” wody,

- braliśmy udział w quizach, konkursach, rozwiązywaliśmy zagadki ekologiczne,

- zrobiliśmy kosze do segregacji śmieci,

- oglądaliśmy filmy ukazujące niebezpieczeństwa płynące z braku świadomości i działań ekologicznych,

- przygotowaliśmy inscenizację „Ekologiczny Czerwony Kapturek”, którą pokazaliśmy koleżankom i kolegom z innych klas,

Podczas realizacji projektu dzieci zdobyły szerszą wiedzę na temat działań zmierzających do dbałości o środowisko, świetnie się bawiły i miło spędziły czas.

Gal Elżbieta