A A A

„Mieszkam na Warmii-tańczę i śpiewam po warmińsku”.

 

Tańce warmińskie i orkiestra

 

 

Naszej szkole powierzone zostało zadanie publiczne z zakresu:„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, które realizowane jest pod tytułem: „Mieszkam na Warmii-tańczę i śpiewam po warmińsku”.

 

Zadanie polega na prowadzeniu cyklicznych zajęć tańca ludowego oraz orkiestry.

 

Zespół ludowy „Spręcowia” istnieje w naszej szkole już ponad 20 lat. Wpisał się w tradycje gminy oraz szkoły, wykształcił kulturowo całe pokolenia młodych ludzi. Głównym celem prowadzonych zajęć jest podtrzymywanie tradycji warmińskich, szerzenie folkloru poprzez poznawanie specyfiki tańców, pieśni oraz muzyki naszego regionu, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych charakterystycznych dla zespołu ludowego oraz promowanie Gminy Dywity.

 

Na zajęciach dzieci uczą się najbardziej popularnych tańców i piosenek naszego regionu, takich jak: szot, pofajdok, chodzony, baran. Swoje umiejętności dzieci miały już okazję zaprezentować w naszej szkole podczas wojewódzkiej konferencji dyrektorów.

 

Zajęcia taneczne prowadzi Elżbieta Gal, dwa razy w tygodniu a zajęcia muzyczno- wokalne Artur Jaworski , raz w tygodniu.