A A A

"MARZYCIELSKA POCZTA”

 

W miesiącu listopadzie Szkolny Klub Wolontariatu wraz z uczniami młodszych klas rozpoczął akcję pisania listów z okazji zbliżających się „Mikołajek” i Świąt Bożego Narodzenia do chorych dzieci z „Marzycielskiej poczty.” Nasi uczniowie na lekcjach religii zapoznali się z wolontariacką ideą „Marzycielskiej poczty ”i ochoczo  włączyli się w akcję. Pod okiem opiekuna wolontariatu napisali listy dla wybranych podopiecznych oraz wykonali kartki z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W sumie wysłaliśmy kilkanaście listów, z których płynęła życzliwość i otucha dla chorych dzieci  -  każdy taki list otrzymało inne dziecko.

 

Wielkie podziękowania dla Was wszystkich, którzy znaleźliście czas i ochotę, by pomóc innym.

 

Organizatorzy akcji