A A A

ADHD

Pierwsze objawy zarejestruje już rodzina malucha. Listę najczęstszych symptomów u dzieci z ADHD Amerykańska Akademia Pediatrii dzieli na trzy grupy:

Nieuwaga

 • dziecko gubi rzeczy
 • wydaje się nie słuchać
 • nie wykonuje zadań
 • często zapomina o pewnych rzeczach lub sprawach
 • jest zdezorganizowane
 • łatwo się rozprasza
 • jest nieostrożne
 • nie dba o szczegóły
 • wymiguje się od zadań, które wymagają wysiłku umysłowego

Nadpobudliwość

 • dziecko jest w ciągłym ruchu
 • za dużo mówi
 • często się wspina, skacze, biega, gdy mu się zakazuje
 • jest w ciągłym ruchu
 • jest niespokojne, wierci się

Impulsywność

 • często mówi bez zastanowienia
 • działa bez namysłu
 • jest niecierpliwe
 • przeszkadza innym
 • przerywa rozmowy
 • przechodzi przez jezdnię bez sprawdzenia, czy zbliżają się jakieś pojazdy

Należy pamiętać, że nie wszystkie dzieci mają takie same objawy ADHD. Również pojawienie się niektórych ze wspomnianych symptomów nie musi znaczyć, że dziecko jest chore.

Nowa metoda opiera się także na nieco innym leczeniu przedszkolaków. Zamiast tabletek Amerykańska Akademia Pediatrii poleca terapię behawioralną. Jeśli jednak u malucha zauważono objawy umiarkowane bądź ciężkie i na terapię dziecko nie reaguje, zaleca się przepisanie leku, np. metylofenidatu.

- Opieka nad pacjentami w młodym wieku jest ważna, gdyż dzięki wcześniej postawionej diagnozie można rozpocząć właściwe leczenie i zwiększyć szanse dzieci na sukces w szkole – zaznacza dr Mark Wolraich, główny autor raportu. - Należy pamiętać, że ADHD jest chorobą przewlekłą, wymaga pracy zespołowej, w tym pacjentów, ich rodziców, pediatry, terapeuty i nauczycieli.