A A A

Akcja "Znicz"

 

W drugiej połowie października Szkolny Klub Wolontariatu ogłosił akcję "Znicz". W ramach tej akcji uczniowie wszystkich klas przynosili do szkoły znicze, które tuż przed dniem 1.XI. zostały przez wolontariuszy zawiezione na okoliczne cmentarze w Sętalu, Nowe Włóki i Brąswałdzie. Dzięki temu na wielu opuszczonych grobach zabłysło "światełko pamięci" Pamiętaliśmy również o naszym patronie - ks. Walentym Barczewskim spoczywającym na cmentarzu w Brąswałdzie