A A A

Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Spręcowie udostępnia zbiory wszystkim uczniom oraz nauczycielom i niekiedy absolwentom. Księgozbiór podręczny wyposażony w zbiór słowników, encyklopedii i albumów cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

 

Biblioteka jest miejscem organizacji wielu imprez szkolnych i konkursów. Są to miedzy innymi: konkurs poezji dziecięcej, konkurs poezji Marii Zientary – Malewskiej, konkurs wiedzy o Warmii i Mazurach. Biblioteka jest również miejscem organizowania Dni Chopinowskich, apeli szkolnych, spotkań z rodzicami, gośćmi i przyjaciółmi szkoły, To miejsce  układania puzzli, oglądania filmów, czytania książek i innych działań…

 

W ramach pracy biblioteki działa szkolne koło szachowe. W ciągu roku szkolnego dzieci doskonalą grę w szachy, a w czerwcu odbywa się konkurs wyłaniający mistrza szachowego szkoły.

 

W październiku 2012r. biblioteka wzbogaciła się o nowe lektury szkolne dla klas młodszych. Zakupiono 50 woluminów. Pieniądze na zakup książek pozyskał Samorząd i przyjaciele szkoły, między innymi poprzez zbiórkę surowców wtórnych /makulatura, puszki/. Znaczący udział w odnawianiu księgozbioru mieli również rodzice, którzy podarowali książki lub przekazali fundusze na ich zakup. Dzięki tej akcji, uczniowie częściej odwiedzają szkolną bibliotekę.

 

 

Szkolna biblioteka jest dostępna codziennie w godz. 12.00 -14.00.

 

 

 

LEKTURY SZKOLNE:


Wykaz lektur szkolnych klas IV - VI


Wykaz lektur szkolnych klas I - III

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją: