A A A

E-podreczniki

Uwaga Rodzice!

 

Wszystkie e-podręczniki dostępne są na stronie www.epodreczniki.pl.

 

Są to podręczniki do:

− edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej;

− języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum;

− języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

Na stronie www.epodreczniki.pl znajdują się ciekawe materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniom informację zwrotną, pozwolają im na samodzielną pracę w domu.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z bezpłatnych, dopuszczonych do użytku szkolnego e-podręczników.