A A A

Fundacja Prymus - konkurs dla dzieci z najlepszymi osiągnięciami


W dniach 4-20  maja 2022  proszę składać do sekretariatu szkoły informację - Imię i nazwisko oraz listę osiągnięć w zawodach i konkursach na szczeblach powyżej szkolnego potwierdzonymi -   ksero dyplomów, medale, statuetki i puchary - z ostatnich 4 lat)
Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8, którzy za ostatni semestr mają średnią ocen 5.0 i wyżej oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
Dyrektor opierając się na opinii Rady pedagogicznej  spośród kandydatów typuje 1 osobę do nagrody , która posiada najwięcej osiągnięć z  najwyższych szczebli.  Nagrodą jest laptop lub równowartość sprzętu w formie stypendium.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie Fundacji Prymus w Brąswałdzie.