A A A

KÓŁKO CZYTELNICZE

 

 

W zajęciach kółka czytelniczego uczestniczą wszyscy uczniowie klasy II i III . Ideą przewodnią tych zajęć jest propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do własnej twórczości. Mają one głównie formę zabawy i aktywnego działania. W ramach kółka realizowany jest projekt pt. „ Zaczytane dzieciaki”. Podzielony jest on na trzy bloki: „ Na straganie pana Brzechwy”, „ Tuwimolandia”, „ Baju, baju - tu bajka”. Dzieci utrwalają swoje przeżycia w pracach plastycznych, poznają także nową formę kreatywnego działania – lapbook. Oprócz tego przewidziana jest wizyta w Bibliotece Miejskiej, tworzenie własnej baśni w formie książeczki, projektowanie okładki w programie Paint, inscenizacja wybranego utworu literackiego, tworzenie plakatów zachęcających do czytania książek, itp. Dzieci uczą się też pięknego czytania i interpretowania literatury, głównie poezji.