A A A

Koło informatyczne


Zajęcia koła informatycznego, w roku szkolnym 2010/2011, będą realizowane w oparciu o program edukacji informatycznej w klasach I - VI.
Głównym celem zajęć będzie aktywizowanie i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania bogatych możliwości wynikających z pracy z komputerem.

 

Uczniowie, na zajęciach tworzą szereg materiałów użytkowych na potrzeby własne i szkoły.  To m.in.: zaproszenia, plakaty, dyplomy, wizytówki. Tworzą prace konkursowe, prezentacje multimedialne i inne. Pogłębiają wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki poprzez dodatkowe ćwiczenia z zakresu posługiwania się opcjami danych programów i poznanych narzędzi. Korzystają z zasobów Internetu pozyskując informacje na zadany temat np.: z historii, przyrody, muzyki, techniki itp. Informacje te służą jako pomoc w przygotowaniu się do zajęć z poszczególnych przedmiotów.

 

Zajęcia koła informatycznego cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów.