A A A

Kromka chleba dla sąsiada

 

 

Nasi wolontariusze uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Caritas.

 

Dwudziestu wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Caritas 20-X- po lekcjach prowadziło ogólnopolską zbiórkę żywności "Kromka chleba dla sąsiada". W sklepie w Olsztynie, wolontariusze wykazali się dużym zaangażowaniem w czasie zbiórki.

 

Zebrane artykuły spożywcze zostaną przekazane seniorom i potrzebującym rodzinom Jesteśmy wdzięczni rodzicom za przywiezienie uczniów. Jest to pierwsza akcja charytatywna w nowym roku szkolnym z wielu zaplanowanych na ten rok szkolny .