A A A

Listopad 2017 - Święto Niepodległości

 

„ Wolność – kocham i rozumiem …”


10 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Spręcowie odbyła się uroczystość z okazji  odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako społeczność szkolna mieliśmy zaszczyt gościć Sekretarza Gminy Dywity, sołtysa i  przedstawicieli Rady Sołeckiej, mieszkańców Spręcowa i okolicznych wsi oraz licznie przybyłe rodziny uczniów. Ideą spotkania było przypomnienie bezimiennych bohaterów walki o niepodległość i polskiej drogi do wolności.   Były  dekoracje w barwach narodowych, postać marszałka Piłsudskiego, jesienne lampiony, kotyliony, poezja i wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni, które wcześniej towarzyszyły naszym przodkom w trudnych  i ważnych dla Ojczyzny chwilach. Wzruszająco  brzmiały m. in.: "Białe róże", "Pierwsza brygada", "Piechota". Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołał montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Zbigniewa Dziełaka i p.  Artura Jaworskiego. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i poczuciu wspólnoty przy ciasteczkach i herbacie. Uświadomiło wszystkim uczestnikom uroczystości, jak ważne jest bycie razem,  wolność  i umiłowana Polska - nasza Ojczyzna.

 

Danuta Chmielewska