A A A

Logopedia

Zajęcia logopedyczne są przeznaczona dla dzieci z grupy rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (kl. 0) oraz uczniów klas I-III. Terapią są objęci także uczniowie klas starszych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię z PPP. W miesiącu wrześniu przeprowadzane są logopedyczne badania przesiewowe wśród uczniów w celu wyłonienia dzieci wymagających opieki logopedycznej.
Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).
Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Metody pracy, pomoce i środki dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 10- 15 minut ).

Korekcja wad wymowy polega na:
•usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg, policzków);
•ćwiczeniach oddechowych;
•kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy);
•wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

 

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.  W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale prowadzi również ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.