A A A

Logopedia

GODZINY  PRACY LOGOPEDY:


Wtorek: 11.00- 14.00

 

 

Od logopedy słów kilka…


Logopeda szkolny, p. Sylwia Karpiniak - Matuszewska, zajmuje się pracą z dziećmi mającymi zaburzenia wymowy. Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej. W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Na podstawie diagnozy logopedycznej przeprowadzonej we wrześniu, do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:
• seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;
• seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła - skoła;
• rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;
• bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;
• mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy - kedy.

Korekcja wad wymowy polega na:
• usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg);
• ćwiczeniach oddechowych;
• kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy);
• wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii. Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

W zajęciach uczestniczą rodzice (szczególnie w początkowym etapie) po to, aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.