A A A

O G Ł O S Z E N I A


 

****************************************************************************************************************

Rok szkolny 2021/2022

**************************************************************************************************

Informujemy, że wiekszość ogłoszeń i wiadomości będzie przekazywana za pomocą dziennika elektronicznego.

*****************************************************************************

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:
1.09.2021 godz. 8.00-9.00
Rozpoczęcie roku szkolnego będzie w reżimie sanitarnym. Każda z klas spotka się oddzielnie ze swoim wychowawcą w swojej sali lekcyjnej.
Rodziców ( 1 rodzic od dziecka) zapraszamy jedynie do klasy 1 i oddziału przedszkolnego. Oddział przedszkolny ze względu na dużą ilość osób spotka się z wychowawcą na sali gimnastycznej. Dopuszcza się przyjście rodzica z klasy starszej ( II-VIII), którego dziecko w tym roku zostało zapisane do szkoły.
Dojazd do szkoły w tym dniu zgodnie z rozkładem linii D2. Odwóz -będzie zorganizowany o godz. 9.00 spod szkoły.
Uczniowie powinni wziąć ze sobą torbę aby odebrać część podręczników i zeszytów ćwiczeń.

*****************************************************************************

W związku ze zmianami w dowożeniu proponuję następujący rozkład lekcji
1 lekcja 7.55-8.40
2 lekcja 8.45-9.30
3 lekcja 9.35 -10.20
4 lekcja 10.30 - 11.15 ( po lekcji obiad dla klas I-IV)
5 lekcja 11.25-12.10  (po lekcji obiad dla klas V-VIII)
6 lekcja 12.25-13.10  ( po lekcji pierwszy odwóz do Sętala i Nowych Włók o godz. 13.17)
7 lekcja 13.20-14.05 ( po lekcji drugi  odwóz dzieci do Sętala i Nowych Włók o godz. 14.12)
8 lekcja 14.10-14.55 ( po lekcji odwóz dzieci do Rozgit -15.15 oraz do Sętala i Nowych Włók o godz. 16.00)

Dzięki temu układowi dzieci po 7 lekcji mają odwóz i nie muszą czekać do 16.00 , uczniowie z Rozgit mogą spokojnie uczestniczyć w 8 lekcji poprzednio musiały się zwalniać by zdążyć na autobus.

przyjazd dzieci do szkoły
Nowe Włoki -7.21
Sętal - 7.25
Rozgity - 7.26

 

************************************************************************************************