A A A

O G Ł O S Z E N I A


 

****************************************************************************************************************

Rok szkolny 2020/2021

**************************************************************************************************

Informujemy, że wiekszość ogłoszeń i wiadomości będzie przekazywana za pomocą dziennika elektronicznego.

*****************************************************************************

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21:
1. Godz. 8.00 – uczniowie przyjeżdżają do szkoły zgodnie z rozkładem jazdy z marca 2020
2. Klasy 2-8 mają spotkanie z wychowawcą w swojej klasie, bez rodzica.
3. Klasa 0 i klasa I spotykają się na Sali gimnastycznej z wychowawcą- dopuszcza się tu obecność jednego rodzica na jedno dziecko.
4. Koniec spotkania przewidujemy na godz. 8.40
5. Dzieci dojeżdżające wrócą bimbusem z p. Frankiem ok. 9.00
6. Proszę zapewnić dzieciom maseczki lub przyłbice, rodzice klas O-I – maseczki obowiązkowe
7. 1 września nie funkcjonuje świetlica szkolna.
Transport dzieci z Rozgit w dniu 1.09 zapewniają rodzice
Nie ma spotkania ogólnego dla wszystkich na Sali gimnastycznej.
W autobusach obowiązują maseczki !!!!!!!!!
Jeśli chodzi o plan lekcji będzie on dostępny najwcześniej 1 września ze względu na duże zmiany kadrowe.

*****************************************************************************

W związku ze zmianami w dowożeniu proponuję następujący rozkład lekcji
1 lekcja 7.55-8.40
2 lekcja 8.45-9.30
3 lekcja 9.35 -10.20
4 lekcja 10.30 - 11.15 ( po lekcji obiad dla klas I-IV)
5 lekcja 11.25-12.10  (po lekcji obiad dla klas V-VIII)
6 lekcja 12.25-13.10  ( po lekcji pierwszy odwóz do Sętala i Nowych Włók o godz. 13.17)
7 lekcja 13.20-14.05 ( po lekcji drugi  odwóz dzieci do Sętala i Nowych Włók o godz. 14.12)
8 lekcja 14.10-14.55 ( po lekcji odwóz dzieci do Rozgit -15.15 oraz do Sętala i Nowych Włók o godz. 16.00)

Dzięki temu układowi dzieci po 7 lekcji mają odwóz i nie muszą czekać do 16.00 , uczniowie z Rozgit mogą spokojnie uczestniczyć w 8 lekcji poprzednio musiały się zwalniać by zdążyć na autobus.

przyjazd dzieci do szkoły
Nowe Włoki -7.21
Sętal - 7.25
Rozgity - 7.26

 

************************************************************************************************