A A A

Obiady - Grudzień 2019r.

Obiady - Grudzień 2019r.

Koszty za miesiąc Grudzień - WPŁATY DO 28 LISTOPADA 2019r.!!!
zupa – 1,50 zł x 15 dni= 22,80 zł
cały obiad- 4,80 zł x 15 dni = 72,00 zł

Uwaga! Rodzice, którzy zgłaszali w tym miesiącu nieobecność dziecka, proszę czekać na wiadomość ode mnie z kwota do zapłaty. Grudzień jest ostatnim miesiącem obiadowym w tym roku kalendarzowym i musimy wyjść na 0 z Urzędem Gminy, aby nie było nadpłat.
!!PROSZĘ O WPŁATY ODLICZONEJ KWOTY ZA OBIADY!! PROSZĘ NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT!!

Opłaty za obiady proszę dokonać TYLKO I WYŁĄCZNIE na konto:
Szkoła Podstawowa im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie - właściciel konta
!!! NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT!!
71 8857 0002 3011 0006 3962 0003 - nr konta
Warmiński Bank Spółdzielczy

w rubryce tytułem należy wpisać imię i nazwisko dziecka , rodzaj posiłku oraz miesiąc!
np. Maria Kowalska , cały obiad , za październik 2019.

PROSZĘ O WPŁATY ODLICZONEJ KWOTY ZA OBIAD!!!! PROSZĘ NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT!!

O wszelkich zmianach w terminach korzystania z obiadów, zmianach wybranej opcji abonamentu posiłków lub zmianę danych należy poinformować sekretariat szkoły:
✔ w wiadomości poprzez Librusa do Pani Martyny Zembrzuskiej - Wiadomości-->Napisz-->Adresat-wybieracie Państwo --> ADMINISTRATOR SZKOŁY--> ZEMBRZUSKA MARTYNA
(Gdy piszecie Państwo na SEKRETARIAT, często nie widzę od Państwa wiadomości lub pojawiają się one z opóźnieniem i wtedy ne mogę odwołać obiadów)
✔ mailowo adres email szkola.sprecowo@op.pl

Przypominam, że jeśli rodzic nie zgłosił zmiany odpowiednio wcześniej, będzie musiał zapłacić za kolejny miesiąc!
!!Proszę pamiętać, jeśli ktoś chce zrezygnować z obiadów należy zgłosić z siedmiodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej w sekretariacie szkoły ze skutkiem na koniec miesiąca!!