A A A

OBIADY - STYCZEŃ 2022r.

OBIADY - STYCZEŃ 2022r.

!!! UWAGA !!!
Bardzo proszę o informację w wiadomości kto będzie jadł obiady w styczniu oraz czy będzie to sama zupa czy cały obiad. Muszę zamówić obiady na poniedziałek.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY NA MIESIĄC STYCZEŃ 2022r. NAJPÓŹNIEJ DO 15 STYCZNIA 2022r.!!


Koszty za miesiąc Styczeń 2022r. - WPŁATY NAJPÓŹNIEJ DO 15 STYCZNIA 2022r.!!!
zupa – 1,50 zł x 10 dni= 15,00 zł
cały obiad- 4,80 zł x 10 dni = 48,00 zł

!!PROSZĘ O WPŁATY ODLICZONEJ KWOTY ZA OBIADY!! PROSZĘ NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT!!

Opłaty za obiady proszę dokonać TYLKO I WYŁĄCZNIE na konto:
Szkoła Podstawowa im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie - właściciel konta
!!! NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT!!
71 8857 0002 3011 0006 3962 0003 - nr konta
Warmiński Bank Spółdzielczy

w rubryce tytułem należy wpisać imię i nazwisko dziecka , rodzaj posiłku oraz miesiąc!
np. Maria Kowalska , cały obiad , styczeń 2022
PROSZĘ O WPŁATY ODLICZONEJ KWOTY ZA OBIAD!!!! PROSZĘ NIE ZAOKRĄGLAĆ KWOT!!

O wszelkich zmianach w terminach korzystania z obiadów, zmianach wybranej opcji abonamentu posiłków lub zmianę danych należy poinformować sekretariat szkoły:
✔ w wiadomości poprzez Librusa do Pani Martyny Zembrzuskiej- wiadomości -> administrator szkoły -> Martyna Zembrzuska
✔ mailowo adres email szkola.sprecowo@op.pl

Przypominam, że jeśli rodzic nie zgłosił zmiany odpowiednio wcześniej, będzie musiał zapłacić różnicę!!
Proszę pamiętać, jeśli ktoś chce zrezygnować z obiadów należy zgłosić z siedmiodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej w sekretariacie szkoły ze skutkiem na koniec miesiąca.