A A A

Orkiestra

 

 

Na zajęciach dzieci uczą się gry na instrumentach Orff’a (dzwonki, grzechotki, werbelki, tamburyna, skrzypce diablęce, marakasy, talerze itp.). Tym samym tworzą orkiestrę akompaniującą tancerzom „Spręcowii”.
Dzieci akompaniują na instrumentach m.in. do tańców: chodzony, szot, pofajdok, baran, krakoziaczek warmiński, poleczka warmińska, kaczuszka, ale także do pieśni warmińskich. Są również wykonawcami w/w pieśni w sferze wokalnej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w sumie dwie godziny lekcyjne). Jedna godzina to akompaniowanie tancerzom „Spręcowii”, druga to zajęcia samodzielne.


Każdy uczeń ma dobrany dla siebie instrument w/g predyspozycji i własnego zainteresowania. Orkiestra ma za zadanie towarzyszyć tancerzom „Spręcowii” podczas wszelkich koncertów, pokazów, występów szkolnych oraz pozaszkolnych.
Swoje umiejętności demonstrują na rozlicznych uroczystościach m.in. choinka szkolna, zakończenie roku szkolnego, konkursy wiedzy, konkursy wokalne itp. Poza tym uświetniają swoją obecnością wszelkie uroczystości w ramach zaproszeń z okolicznych szkół, domów kultury oraz placówek i instytucji państwowych. Celem tych zajęć jest uwrażliwianie uczniów na piękno muzyki własnego regionu, umuzykalnianie oraz obycie młodego artysty ze sceną i publicznością (praca nad emocjami, stresem itp.)

Zachęcamy do uczestnictwa w orkiestrze szkolnej.

Nauczyciel prowadzący: Artur Jaworski