A A A

Pasowanie

Dnia 13 października dzieci z klasy pierwszej dołączyły do społeczności szkolnej.Uroczystość prowadziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Po pięknej recytacji, śpiewie dzieci przyrzekały na sztandar, że uczynią wszystko, by być godnym miana ucznia naszej szkoły. Następnie pani Dyrektor dokonała pasowania.

Pierwszoklasiści zostali przyjęci też do grona członków SKO, a także otrzymali upominki. Dzieci wraz z rodzicami złożyły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.