A A A

Pasowanie na ucznia

Dziesięcioro uczniów klasy I zlożyło w piątek, 11 października,  uroczyste ślubowanie i zostało przyjętych do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. księdza Walentego Barczewskiego w Spręcowie.  Swój egzamin zdali celująco: śpiewem, tańcem, liczeniem, rozwiązywaniem krzyżówek. Nie przestraszyli sie nawet ogromnego ołówka, którym byli pasowani. Niestraszne im były zagadki przygotowane przez starsze koleżanki i kolegów. Od teraz są pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Ogromne podziękowania dla pani Asi Zalewskiej za piękne przygotowanie dzieci do uroczystości.