A A A

Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2021/22

PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka Walentynowicz

ZASTĘPCA/SKARBNIK: Izabela Rusaczyk

SEKRETARZ: Agnieszka Staszkiewicz

CZŁONKOWIE:

Anna Tomaszewska

Joanna Baranowska

Agnieszka Groszkowska

Jolanta Śniadach

Anna Butkiewicz

Anna Kurzyńska