A A A

Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2022/23

PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka Walentynowicz

ZASTĘPCA/SKARBNIK: Izabela Rusaczyk

SEKRETARZ: Agnieszka Staszkiewicz

CZŁONKOWIE:

A. Skorb
S. Czerniewicz
A. Groszkowska
A. Butkiewicz
A. Kuleta
A. Gonkiewicz