A A A

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły;

2. Stołówka zapewnia i wydaje posiłki przygotowywane przez firmę CLINIC-SERVICE;

3. Obiady wydawane są w godzinach 11.00 do 12.30;

4. W stołówce, wywieszony jest jadłospis na cały tydzień;

5. Zapisy na obiady przyjmuje stołówka szkolna w Dywitach lub sekretariat Szkoły Podstawowej w Spręcowie;

6. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby powyżej 5 dni, lub innych przyczyn losowych, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00;

7. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania;

8. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce;

9. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wyznaczeni nauczyciele;

10. Regulamin stołówki szkolnej zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej i na stronie internetowej szkoły.