A A A

Rekrutacja

Uwaga rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego i I klasy  w SP w Spręcowie
Oddział przedszkolny:
proszę składać
1. jeśli dziecko zostaje w oddziale przedszkolnym - deklarację o kontynuowaniu nauki w oddziale od 22 - 28.02.2018
2. jeśli dziecko po raz pierwszy zapisuje się od oddziału przedszkolnego - wniosek o przyjęcie  i oświadczenie od 1-19.03.2018,

Klasa I  - 01-23.03.2018
1. jeśli dziecko jest zameldowane w Gminie Dywity - rodzic składa zgłoszenie do klasy I - dziecko przyjmowane jest z urzędu
2. dzieci  spoza obwodu są przyjmowane na podstawie wniosku i oświadczenia

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły (Spręcowo, Sętal, Nowe Włoki, Rozgity, Pistki i Plutki) pozostałe jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Szczegóły i odpowiednie dokumenty są dostępne w regulaminach  w postaci załączników.