A A A

SKS

 

 

W naszej szkole aktywnie działa Szkolny Klub Sportowy pod patronatem Warmińsko Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Uczniowie są podzieleni na dwie grupy.

Grupa młodsza  - klasy I - III. Zajęcia realizowane  są dwa razy w tygodniu. Tematem głównym zajęć są gry i zabawy sportowe.

Grupa starsza - klasy IV – VIII. Zajęcia realizowane są również dwa razy w tygodniu. Tematem głównym  jest piłka nożna.

 

Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji dobrze wyposażoną salę sportową z pełnym zapleczem, ćwiczą w grupach po 15 osób, mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania sportowe, także  przygotowywać się do zawodów. Wiosną i latem część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu -  na boisku szkolnym, placu zabaw ora w terenie. SKS jest znakomitą formą aktywności fizycznej   i dbałości o zdrowie, wypełnia czas wolny uczniów. Nikt tu się nie nudzi.