A A A

Świetlica

 

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki dzieciom klas młodszych, których oboje rodzice pracują oraz wszystkim dzieciom dojeżdżającym do szkoły autobusem. Zajęcia świetlicowe odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-16.00 (od września 2022 r. do 17.00). W ramach tych zajęć uczniowie mogą korzystać z pomocy nauczycieli przy odrabianiu zadań domowych, biorą udział w zajęciach plastycznych, sportowych, grają w gry planszowe, wykonują różne prace konkursowe, mają czas na swobodną zabawę i integrację międzyklasową. W okresie wiosennym i wczesnojesiennym spędzają dużo czasu na powietrzu korzystając ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia szkolnego placu zabaw. Piękny, rozległy teren wokół szkoły umożliwia też organizowanie pikników, festynów i zabaw sportowych.