A A A

Taniec Sportowy Cheerleaders

Zajęcia Tańca Sportowego Cheerleaders w Spręcowie


Zajęcia odbywają się we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywne Spręcowo oraz Szkołą tańca sportowego Soltare. Co roku Stowarzyszenie składa ofertę na realizację zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Zadanie  polega na zorganizowaniu zajęć tańca sportowego Cheerleaders w Spręcowie.
Uczestnicy to uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie około 18 osób ( dzieci i młodzież ze wsi Spręcowo, Rozgity, Sętal i Nowe Włóki)
Zajęcia tańca sportowego były prowadzone wcześniej w 2018  i 2021 roku, cieszyły się ogromnym powodzeniem, uczestnicy zajęć rozwinęli się i osiągali sukcesy na szczeblu gminnym i wojewódzkim i ogólnopolskim.
Kontynuacja zajęć daje  możliwość   zagospodarowania czasu wolnego, zaspakaja  potrzebę rozwoju, utrwalenia poprzednich i nabycia nowych umiejętności.
W  ramach zadania  prowadzone są  zajęcia 1  raz w tygodniu przez 6 miesięcy  przez 1 godziny dla każdej z 2  grup wiekowych ( przerwa wakacyjna - lipiec, sierpień)
W czasie projektu będzie wykorzystana sala gimnastyczna szkoły w Spręcowie oraz niesamowity potencjał instruktorek Olsztyńskiej  SZKOŁY CHERRLEADERS SOLTARE w Olsztynie