A A A

Zespół "Spręcowia"

W naszej szkole, działa  zespół ludowy „SPRĘCOWIA",  założony w 1996r. przez ówczesną dyrektor, Panią Irenę Palmowską. Od 2005r. zespół prowadzi Pani Elżbieta Gal. W ostatnich latach zajęcia taneczne są realizowane w ramach powierzenia zadania publicznego z zakresu kultura, edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji przez Gminę Dywity

 

W zajęciach tanecznych, które odbywają  się w dwóch  grupach wiekowych  uczestniczą dzieci młodsze i starsze, ucząc się podstawowych tańców warmińskich takich jak: ”Szot”, „Baran", Pofajdok",  "Krakowiaczek Warmiński".  Dzieci tańczące w zespole „Spręcowia” mają możliwość zaprezentowania swoich  umiejętności na licznych uroczystościach, konkursach i  imprezach nie tylko w naszej szkole lecz również na terenie Gminy i poza nią.

 

Główne zadania naszych zajęć to:

•    podtrzymywanie tradycji warmińskich,

•    rozwijanie wrażliwości na estetykę, ruch, umuzykalnienie i utanecznienie,

•    wzbogacenie wiedzy dzieci na temat warmińskich tradycji  poprzez naukę tańców, piosenek oraz zabaw warmińskich,

•    nabieranie ogłady towarzyskiej i kultury zachowania.

Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, to nie tylko szerzenie warmińskich tradycji, ale również sposób na dobre samopoczucie, relaks i aktywną formę spędzania wolnego czasu.

 

 

O działalności zespołu „Spręcowia” został nagrany krótki reportaż, który można obejrzeć pod linkiem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=yr4EUiDW1PQ&ab_channel=TELEWIZJAKOPERNIKkopernik.tv