A A A

Koło historii regionu

Uczniowie naszej szkoły moga uczestniczyć w zajęciach koła historycznego pod nazwą  „Dziedzictwo kulturowe na Warmii, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Dywity”. Główne formy organizacyjne to  zajęcia biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe, praca w grupach, inscenizacje, prezentacje. Uczestnicy zajęć wykonuja prace plastyczne i techniczne, piszą teksty przeznaczone do albumów i przewodników, przeprowadzają wywiady z mieszkańcami, prezentują swoje prace. Efektem realizacji programu jest nabycie przez ucznia postaw, które pozwolą mu prezentować swój region i utożsamiać się z nim.