A A A

Oddział przedszkolny

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak


Priorytetem naszej zerówki jest dołożenie wszelkich

starań, aby dzieci będąc u nas czuły się bezpieczne
i szczęśliwe oraz zdobyły bardzo dobre przygotowanie
do

szkoły, a wszystko to ze szczególnym zwróceniem

uwagi na ich indywidualne potrzeby.

Oddział Przedszkolny umożliwia dzieciom kształcenie oraz rozwijanie umiejętności pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Realizowane zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony.

Dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

W naszym Oddziale Przedszkolnym każde dziecko ma prawo do:

· Zabawy i nauki

· Szacunku i akceptacji

· Prywatności i tajemnicy

· Wyrażania swoich uczuć i emocji

· Badania i eksperymentowania

· Indywidualnego tempa rozwoju