A A A

Zespół "SPRĘCOWIA"

W naszej szkole, działa  zespół ludowy "SPRĘCOWIA",  założony w 1996r. przez ówczesną dyrektor, Panią Irenę Palmowską. W zajęciach tanecznych, które odbywają  się w dwóch  grupach wiekowych  uczestniczą dzieci młodsze i starsze, ucząc się podstawowych tańców warmińskich takich jak: " Szot ", " Baran ", " Pofajdok ",  "Krakowiaczek Warmiński ".  Dzieci tańczące w zespole " Spręcowia ", mają możliwość zaprezentowania swoich  umiejętności na licznych uroczystościach, konkursach i  imprezach nie tylko w naszej szkole lecz również na terenie Gminy i poza nią.

Główne zadania naszych zajęć to:
•    podtrzymywanie tradycji warmińskich,
•    rozwijanie wrażliwości na estetykę, ruch, umuzykalnienie i utanecznienie,
•    wzbogacenie wiedzy dzieci na temat warmińskich tradycji  poprzez naukę tańców, piosenek oraz zabaw warmińskich,
•    nabieranie ogłady towarzyskiej i kultury zachowania.
Uczestnictwo w tego rodzaju kółku zainteresowań, to nie tylko szerzenie warmińskich tradycji, ale również sposób na dobre samopoczucie, relaks i aktywną formę spędzania wolnego czasu.


Od 2005r. zespół prowadzi Pani Elżbieta Gal.