A A A

Projekty - 2024 - Stowarzyszenie Aktywne Spręcowo

Projekty - 2024 - Stowarzyszenie Aktywne Spręcowo
Z przyjemnością informuję, że w roku 2024 pozyskaliśmy fundusze na realizację następujących projektów:
1. Prowadzenie zajęć tańca ludowego i orkiestry z zespołem Spręcowia - 8000zł
2. Teatr - moje okno na świat - zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży -2800zl
3. Pieszo przez historię i kulturę Warmii - 3500zł
Celem projektu będzie pielęgnowanie i szerzenie kultury i historii Warmii poprzez rozbudzenie zainteresowania dzieci młodzieży nauczycieli i rodziców najbliższą okolicą- regionem, w którym mieszkają, uczą się i spełniają swoje pasje. Uczestnicy projektu zaangażują się w działania poprzez współpracę w grupie i podział zadań. Szkoła w Spręcowie zostanie wypromowana w najbliższej okolicy, gminie i województwie.
Miejscem realizacji projektu będą miejscowości Spręcowo ( szkoła, okolice miejscowości) oraz Brąswałd (Neogotycki kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brąswałdzie, Izba pamięci M. Zientary Malewskiej , cmentarz parafialny)
Grupą docelowa projektu będą dzieci, młodzież, rodzice i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Spręcowie.
Historia najbliższej okolicy - zadania:
1. Historyczny rajd pieszy wokół Spręcowa ( 25 osób) - rajd śladami ciekawostek i opowieści historycznych zawartych w folderach o historii Spręcowa we współpracy z OSP Spręcowo i grupą Spręcobabki. Przewodnikiem będzie autorka folderu Spręcowo- historia schowana wśród drzew - uczestnicy rajdu otrzymają na pamiątkę wydruk folderu.
2. Śladami naszego patrona ks. Walentego Barczewskiego ( 25 osób)- rajd pieszy do Brąswałdu- zwiedzanie kościoła, poznanie biografii ks. Walentego Barczewskiego i Twórczości M. Zientary Malewskiej- Na zakończenie ognisko z kiełbaskami - przewodnikami będą uczniowie którzy opracują przewodnik po Brąswałdzie na kółku historycznym w szkole.
3. Z wycieczek uczestnicy przygotują fotorelację - prezentację multimedialną
Sztuka Warmii w naszej okolicy;
1. Architektura - konkurs fotograficzny z nagrodami - zabytki w mojej okolicy - stworzenie wystawy na zakończenie projektu w 3 kategoriach wiekowych - dzieci, młodzież i dorośli
2. Tworzymy widokówkę ze Spręcowa - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat
3. Film o mojej miejscowości uwzgledniający sztukę i kulturę Warmii - praca uczniów na kółku filmowy w szkole
4. Ściana kultury Warmińskiej - zajęcia plastyczne będą miały na celu stworzenia projektu a następnie wykonanie naściennego murala w szkole pod kierunkiem profesjonalnego plastyka.
5. Warsztaty gwary warmińskiej - uczestnicy projektu stworzą zakładkę do książki ze słowami w gwarze warmińskiej przysłowiami, powiedzeniami, która będzie stanowiła upominek na podsumowaniu projektu
6. Szkolny witacz - zostanie stworzony drogowskaz ukazujący charakter szkoły związanej z folklorem historią i sztuką Warmii
Geografia i przyroda najbliższej okolicy;
1. Tworzymy lapbooki - geografia i przyroda najbliższej okolicy -dawniej i dziś w oparciu o książkę ks. Barczewskiego, stare mapy, przewodniki- zajęcia z nauczycielem przyrody
Podsumowanie projektu - prezentacja dorobku projektu - impreza szkolna - Wieczornica patriotyczna
1. Wystawa prac: fotografie, prace plastyczne, lapbooki, mural
2. Rozstrzygniecie konkursów i wręczenie nagród
3. Obejrzenie filmu i prezentacji- fotorelacji z rajdów pieszych
W trakcie poczęstunek napoje i ciasto.
Fundusze pozyskaliśmy w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych Gminy Dywity